Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

messages.json 1.99 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
{
 "extensionDescription": {
  "message": "Защитава ви от следене чрез свободна, централизирана доставка на съдържание.",
  "description": "Extension description."
 },
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 "disableProtectionTitle": {
  "message": "Изключване на защитата за страницата",
  "description": "Disable protection title."
 },
 "enableProtectionTitle": {
  "message": "Включване на защита",
  "description": "Enable protection title."
 },
 "optionsTitle": {
  "message": "Настройки",
  "description": "Options title."
 },
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 "blockMissingTitle": {
  "message": "Блокиране на заявки за липсващи ресурси",
  "description": "Block requests for missing resources title."
 },
 "blockMissingDescription": {
  "message": "Отмяна на прехванатата заявка, ако изисквания ресурс не е наличен на местно ниво.",
  "description": "Block requests for missing resources description."
 },
 "domainWhitelistTitle": {
  "message": "Изключване на домейните от инспекции",
  "description": "Domain whitelist title."
 },
 "domainWhitelistDescription": {
  "message": "Въведете домейни, които да се добавят в белия списък. Отделете стойностите с точка и запетая.",
  "description": "Domain whitelist description."
 },
 "amountInjectedTitle": {
  "message": "Брояч за местно вмъкнати ресурси",
  "description": "Amount injected title."
 },
 "amountInjectedDescription": {
  "message": "Количество на местни вмъквания на ресурси от началото на инсталацията.",
  "description": "Amount injected description."
41 42 43 44
 },
 "advancedLabel": {
  "message": "Подробности",
  "description": "Advanced label."
45 46
 }
}