Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

messages.json 2.48 KB
Newer Older
Thomas Rientjes's avatar
Thomas Rientjes committed
1 2
{
 "extensionDescription": {
3
  "message": "Chrání před sledováním skrze centrálně doručovaný obsah.",
Thomas Rientjes's avatar
Thomas Rientjes committed
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  "description": "Extension description."
 },
 "disableProtectionTitle": {
  "message": "Zakázat ochranu na této stránce",
  "description": "Disable protection title."
 },
 "enableProtectionTitle": {
  "message": "Zapnout ochranu",
  "description": "Enable protection title."
 },
 "amountInjectedTitle": {
  "message": "Počítadlo vložených lokálních zdrojů",
  "description": "Amount injected title."
 },
 "amountInjectedDescription": {
  "message": "Počet lokální uložených zdrojů vložených od instalace.",
  "description": "Amount injected description."
 },
 "optionsTitle": {
  "message": "Možnosti",
  "description": "Options title."
 },
 "showIconBadgeTitle": {
  "message": "Zobrazovat počet vložení u ikony",
  "description": "Show icon badge title."
 },
 "showIconBadgeDescription": {
  "message": "Zobrazit počet vložených zdrojů u ikony rozšíření.",
  "description": "Show icon badge description."
 },
 "blockMissingTitle": {
  "message": "Blokovat požadavky na chybějící zdroje",
  "description": "Block requests for missing resources title."
 },
 "blockMissingDescription": {
  "message": "Zrušit požadavky na sledované zdroje, pokud nejsou lokálně dostupné.",
  "description": "Block requests for missing resources description."
 },
 "disablePrefetchTitle": {
  "message": "Zakázat přednačítání odkazů",
  "description": "Disable prefetch title."
 },
 "disablePrefetchDescription": {
  "message": "Předejte nepovoleným požadavkům do sítí pro doručování obsahu.",
  "description": "Disable prefetch description."
 },
 "stripMetadataTitle": {
  "message": "Odstranit metadata z povolených požadavků",
  "description": "Strip metadata title."
 },
 "stripMetadataDescription": {
  "message": "Pro zlepšení soukromí odstraní citlivá data z povolených požadavků na CDN.",
  "description": "Strip metadata description."
 },
 "whitelistedDomainsTitle": {
  "message": "Nekontrolovat pro domény",
  "description": "Whitelisted domains title."
 },
 "whitelistedDomainsDescription": {
  "message": "Zadejte domény pro jejich vynechání z kontroly. Jednotlivé domény oddělujte pomocí středníků (;).",
  "description": "Whitelisted domains description."
 },
 "advancedLabel": {
  "message": "Rozšířené",
  "description": "Advanced label."
 }
}