messages.json 2.39 KB
Newer Older
1
{
2
3
4
 "extensionDescription":{
  "message":"Chroni przed śledzeniem przez ośrodki CDN.",
  "description":"Extension description."
5
 },
6
7
8
 "disableProtectionTitle":{
  "message":"Wyłącz ochronę dla tej witryny",
  "description":"Disable protection title."
9
 },
10
11
12
 "enableProtectionTitle":{
  "message":"Włącz ochronę",
  "description":"Enable protection title."
13
 },
14
15
16
 "amountInjectedTitle":{
  "message":"Licznik zasobów podanych lokalnie",
  "description":"Amount injected title."
17
 },
18
19
20
 "amountInjectedDescription":{
  "message":"Ilość wstrzyknięć z lokalnego Content Delivery Network od czasu instalacji.",
  "description":"Amount injected description."
21
 },
22
23
24
 "optionsTitle":{
  "message":"Ustawienia",
  "description":"Options title."
25
 },
26
27
28
 "showIconBadgeTitle":{
  "message":"Wyświetl licznik wstrzyknięć na ikonie",
  "description":"Show icon badge title."
29
 },
30
31
32
 "showIconBadgeDescription":{
  "message":"Pokaż ilość wstrzykniętych zasobów na ikonie rozszerzenia.",
  "description":"Show icon badge description."
33
 },
34
35
36
 "blockMissingTitle":{
  "message":"Blokuj żądania brakujących zasobów",
  "description":"Block requests for missing resources title."
37
 },
38
39
40
 "blockMissingDescription":{
  "message":"Anuluj przechwycone żądania jeśli wymagany zasób nie jest dostępny lokalnie.",
  "description":"Block requests for missing resources description."
41
 },
42
43
44
45
46
 "disablePrefetchTitle":{
  "message":"Wyłącz wczesne pobieranie linków",
  "description":"Disable prefetch title."
 },
 "disablePrefetchDescription":{
47
  "message":"Zapobiegaj wyciekaniu zabronionych zapytań do systemów dostarczania.",
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  "description":"Disable prefetch description."
 },
 "stripMetadataTitle":{
  "message":"Usuwaj metadane z dozwolonych zapytań",
  "description":"Strip metadata title."
 },
 "stripMetadataDescription":{
  "message":"Usuwaj wrażliwe dane z dozwolonych zapytań do CDN aby zwiększyć prywatność.",
  "description":"Strip metadata description."
 },
 "whitelistedDomainsTitle":{
  "message":"Wyklucz domeny z analizy",
  "description":"Whitelisted domains title."
 },
 "whitelistedDomainsDescription":{
  "message":"Podaj domeny aby dodać je do białej listy. Oddziel wpisy średnikami (;).",
  "description":"Whitelisted domains description."
 },
 "advancedLabel":{
  "message":"Zaawansowane",
  "description":"Advanced label."
69
 }
70
}