Verified Commit cd67505c authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent 040fd8f9
{
"extensionDescription":{
"message":"Beskytter dig imod sporing af \"gratis\", centraliserede indholdsleverandører.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Beskytter dig imod sporing af \"gratis\", centraliserede indholdsleverandører.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Deaktiver beskyttelse for dette websted",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Deaktiver beskyttelse for dette websted",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Aktiver beskyttelse",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Aktiver beskyttelse",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Optælling af lokalt leverede ressourcer",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Optælling af lokalt leverede ressourcer",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Antal injektioner af lokale ressourcer siden installation.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antal injektioner af lokale ressourcer siden installation.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Indstillinger",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Indstillinger",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Vis antal af injektioner på ikon",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Vis antal af injektioner på ikon",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Viser antallet af injicerede ressourcer på udvidelsens ikon.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Viser antallet af injicerede ressourcer på udvidelsens ikon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Bloker forespørgsler efter manglende ressourcer",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Bloker forespørgsler efter manglende ressourcer",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Annullerer en forespørgsel hvis den forespurgte ressource ikke findes lokalt.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Annullerer en forespørgsel hvis den forespurgte ressource ikke findes lokalt.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Deaktiver forhåndshentning af link",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Deaktiver forhåndshentning af link",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Forhindrer ikke-tilladte forespørgsler i at blive lækket til indholdsleverandør-netværk (CDN).",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Forhindrer ikke-tilladte forespørgsler i at blive lækket til leverandør-netværk.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Fjern metadata fra tilladte forespørgsler",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Fjern metadata fra tilladte forespørgsler",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Sletter følsomme data fra tilladte CDN-forespørgsler for at mindste eksponeringen.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Sletter følsomme data fra tilladte CDN-forespørgsler for at mindste eksponeringen.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Udeluk disse domæner fra inspektion",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Udeluk disse domæner fra inspektion",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Tilføj domæner der ikke skal inspiceres. Separer flere med semikolon (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Tilføj domæner der ikke skal inspiceres. Separer flere med semikolon (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avanceret",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Avanceret",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"Schützt vor Tracking durch \"gratis\", zentralisiertes, Abliefern von Content.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Schützt vor Tracking durch \"gratis\", zentralisiertes, Abliefern von Content.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Schutz für diese Seite deaktivieren",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Schutz für diese Seite deaktivieren",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Schutz aktivieren",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Schutz aktivieren",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Zähler für lokal injizierte Ressourcen",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Zähler für lokal injizierte Ressourcen",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Anzahl der lokalen Injektionen von den CDN-Ressourcen seit der Installation.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Anzahl der lokalen Injektionen von den CDN-Ressourcen seit der Installation.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Einstellungen",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Einstellungen",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Zeige Anzahl der Injektionen am Icon",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Zeige Anzahl der Injektionen am Icon",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Zeige die Anzahl der injizierten Ressourcen im Erweiterungs-Icon.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Zeige die Anzahl der injizierten Ressourcen im Erweiterungs-Icon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Blockiere Anfordern fehlender Inhalte",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Blockiere Anfordern fehlender Inhalte",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Abgefangene Anforderung unterbinden, falls angeforderte Datei nicht lokal verfügbar ist.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Abgefangene Anforderung unterbinden, falls angeforderte Datei nicht lokal verfügbar ist.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Deaktiviere link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Deaktiviere link prefetching",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Verhindere, dass unerlaubte Anfragen an die CDNs durchsickern.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Verhindere, dass unerlaubte Anfragen an die CDNs durchsickern.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Entferne Metadaten von erlaubten Anfragen",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Entferne Metadaten von erlaubten Anfragen",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Lösche sensible Daten aus erlaubten CDN-Anfragen zur Verbesserung des Datenschutzes.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Lösche sensible Daten aus erlaubten CDN-Anfragen zur Verbesserung des Datenschutzes.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Domains von Prüfung ausschließen",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Domains von Prüfung ausschließen",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Gebe zu ignorierende Domains an. Trenne mehrere Einträge durch Semikolons (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Gebe zu ignorierende Domains an. Trenne mehrere Einträge durch Semikolons (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Erweitert",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Erweitert",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω \"δωρεάν\" διανομής περιεχόμενου.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω \"δωρεάν\" διανομής περιεχόμενου.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Απενεργοποίηση προστασίας για αυτή τη σελίδα",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Απενεργοποίηση προστασίας για αυτή τη σελίδα",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Ενεργοποίηση προστασίας",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Ενεργοποίηση προστασίας",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Μετρητής εμβόλιμων τοπικών πόρων",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Μετρητής εμβόλιμων τοπικών πόρων",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Ποσοστό εμβόλιμων τοπικών πόρων Δικτύων Παροχής Περιεχομένου από την στιγμή της εγκατάστασης.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Ποσοστό εμβόλιμων τοπικών πόρων Δικτύων Παροχής Περιεχομένου από την στιγμή της εγκατάστασης.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Επιλογές",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Επιλογές",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Display injection counts on icon",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Προβολή αριθμού εμβόλιμων πόρων στο εικονίδιο",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Προβολή του αριθμού των εμβόλιμων πόρων στο εικονίδιο του πρόσθετου.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Μπλοκ αιτήσεων για ανύπαρκτους πόρους",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Μπλοκ αιτήσεων για ανύπαρκτους πόρους",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Ακύρωση απομακρυσμένης αίτησης, αν ο απαιτούμενος πόρος δεν είναι τοπικά διαθέσιμος.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Ακύρωση απομακρυσμένης αίτησης, αν ο απαιτούμενος πόρος δεν είναι τοπικά διαθέσιμος.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Disable link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Απενεργοποίηση πρόωρης φόρτωσης συνδέσμου",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Αποτροπή διαρροής αποκλεισμένων κλήσεων προς δίκτυα διανομής.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Strip metadata from allowed requests",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Διαγραφή μεταδεδομένων από επιτρεπόμενες κλήσεις",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Erase sensitive data from allowed CDN requests for improved privacy.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Διαγραφή ευαίσθητων δεδομένων από CDN αιτήσεις για ενίσχυση ασφάλειας.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Εξαίρεση διευθύνσεων από επιθεωρήσεις",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Εξαίρεση διευθύνσεων από επιθεωρήσεις",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Εισαγωγή διευθύνσεων στις επιτρεπόμενες. Διαχωρίστε πολλαπλές καταχωρήσεις με ερωτηματικά (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Εισαγωγή διευθύνσεων στις επιτρεπόμενες. Διαχωρίστε πολλαπλές καταχωρήσεις με ερωτηματικά (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Για προχωρημένους",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Για προχωρημένους",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"Protects you against tracking through \"free\", centralized, content delivery.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Protects you against tracking through \"free\", centralized, content delivery.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Disable protection for this site",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Disable protection for this site",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Enable protection",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Enable protection",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Counter for locally injected resources",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Counter for locally injected resources",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Amount of local Content Delivery Network resource injections since installation.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Options",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Options",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Display injection counts on icon",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Display injection counts on icon",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Show the number of injected resources on the extension icon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Block requests for missing resources",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Block requests for missing resources",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Cancel intercepted request if the required resource is not locally available.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Disable link prefetching",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Disable link prefetching",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Prevent disallowed requests from leaking out to delivery networks.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Strip metadata from allowed requests",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Strip metadata from allowed requests",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Erase sensitive data from allowed CDN requests for improved privacy.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Erase sensitive data from allowed CDN requests for improved privacy.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Exclude domains from inspections",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Exclude domains from inspections",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Enter domains to whitelist them. Separate multiple entries with semi-colons (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Enter domains to whitelist them. Separate multiple entries with semi-colons (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Advanced",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Advanced",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"Suojaa sinua \"ilmaisten\" keskitettyjen sisällön jakeluverkkojen jäljitykseltä.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Suojaa sinua \"ilmaisten\" keskitettyjen sisällön jakeluverkkojen jäljitykseltä.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Poista suojaus tältä sivustolta",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Poista suojaus tältä sivustolta",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Ota suojaus käyttöön",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Ota suojaus käyttöön",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Korvatut pyynnöt",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Korvatut pyynnöt",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Korvatut sisältöpyynnöt lisäosan asennuksen jälkeen.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Korvatut sisältöpyynnöt lisäosan asennuksen jälkeen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Asetukset",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Asetukset",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Näytä kohteiden määrä kuvakkeessa",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Näytä kohteiden määrä kuvakkeessa",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Näyttää turvattujen kohteiden määrän lisäosan kuvakkeessa.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Näyttää turvattujen kohteiden määrän lisäosan kuvakkeessa.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Estä pyynnöt puuttuviin resursseihin",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Estä pyynnöt puuttuviin resursseihin",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Estää pyynnöt jos paikallista sisältöä ei ole saatavilla.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Estää pyynnöt jos paikallista sisältöä ei ole saatavilla.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Estä linkkien esihaku",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Estä linkkien esihaku",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Estä kiellettyjä sisältöpyyntöjä vuotamasta keskitettyihin jakeluverkkoihin.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Estä kiellettyjä sisältöpyyntöjä vuotamasta keskitettyihin jakeluverkkoihin.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Poista metatiedot sallituista sisältöpyynnöistä",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Poista metatiedot sallituista sisältöpyynnöistä",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Poista arkaluontoiset tiedot jakeluverkkojen sisältöpyynnöistä yksityisyyden parantamiseksi.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Poista arkaluontoiset tiedot jakeluverkkojen sisältöpyynnöistä yksityisyyden parantamiseksi.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Poissulje verkkotunnukset",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Poissulje verkkotunnukset",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Lisää verkkotunnus jottei sitä korvata. Erota rivit puolipisteellä (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Lisää verkkotunnus jottei sitä korvata. Erota rivit puolipisteellä (;).",