Verified Commit d513668b authored by Thomas Rientjes's avatar Thomas Rientjes
Browse files

Update existing localizations

parent 535d04e9
{
"extensionDescription":{
"message":"Protege contra monitorização através de entrega de conteúdo centralizado.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Protege contra monitorização através de entrega de conteúdo centralizado.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Desativar proteção para este site",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Desativar proteção para este site",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Ativar proteção",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Ativar proteção",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Contador para recursos injetados localmente",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Contador para recursos injetados localmente",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Quantidade de injeções de recurso Content Delivery Network locais desde a instalação.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Quantidade de injeções de recurso Content Delivery Network locais desde a instalação.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Opções",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Opções",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Mostrar contagem de injeções no ícone",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Mostrar contagem de injeções no ícone",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Mostrar o número de recursos injetados no ícone da extensão.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Mostrar o número de recursos injetados no ícone da extensão.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Bloquear pedidos por falta de recursos",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Bloquear pedidos por falta de recursos",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Cancelar pedido intercetado se o recurso necessário não estiver disponível localmente.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Cancelar pedido intercetado se o recurso necessário não estiver disponível localmente.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Desativar pré-obtenção de ligações",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Desativar pré-obtenção de ligações",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Impedir recursos não permitidos de vazar para as redes de entrega.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Impedir recursos não permitidos de vazar para as redes de entrega.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Retirar metadados dos pedidos permitidos",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Retirar metadados dos pedidos permitidos",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Limpar dados sensíveis de recursos CDN permitidos para melhoria de privacidade.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Limpar dados sensíveis de recursos CDN permitidos para melhoria de privacidade.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Excluir domínios de inspeções",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Excluir domínios de inspeções",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Insira domínios para os colocar na lista branca. Separe múltiplas entradas com pontos e vírgulas (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Insira domínios para os colocar na lista branca. Separe múltiplas entradas com pontos e vírgulas (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avançado",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Avançado",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
{
"extensionDescription":{
"message":"Te protejează împotriva urmăririi prin livrare \"gratuită\" de conținut centralizat.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Te protejează împotriva urmăririi prin livrare \"gratuită\" de conținut centralizat.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Dezactivează protecția pentru acest site",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Dezactivează protecția pentru acest site",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Activează protecția",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Activează protecția",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Contor pentru resursele injectate local",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Contor pentru resursele injectate local",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Opțiuni",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Opțiuni",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Afișează numărul de dependențe înlocuite pe iconiță",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Afișează numărul de dependențe înlocuite pe iconiță",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Afișează numărul de resurse înlocuite pe iconița extensiei.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Afișează numărul de resurse înlocuite pe iconița extensiei.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Blochează cererile pentru resursele care lipsesc",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Blochează cererile pentru resursele care lipsesc",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Dezactivează pre-încărcarea de linkuri",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Dezactivează pre-încărcarea de linkuri",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"Previne scurgerea request-uri nepermise către rețele de livrare.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Previne scurgerea request-uri nepermise către rețele de livrare.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Scoate metadatele din requesturi permise",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Scoate metadatele din requesturi permise",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":"Șterge date sensibile din requesturi permise pentru îmbunătățirea confidențialității.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": "Șterge date sensibile din requesturi permise pentru îmbunătățirea confidențialității.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Exclude domeniile următoare de la inspecții",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Exclude domeniile următoare de la inspecții",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Avansat",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Avansat",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -60,7 +60,7 @@
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Унесите домене да их ставите на бели списак. Више одвојених ставки са тачка-запетама (;).",
"message": "Унесите домене да их ставите на бели списак. Одвојите више ставки са тачка-запетама (;).",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel": {
......
{
"extensionDescription":{
"message":"Sizi, \"ücretsiz\", merkezi, içerik dağıtımı aracılığıyla yapılan takipten korur.",
"description":"Extension description."
"extensionDescription": {
"message": "Sizi, \"ücretsiz\", merkezi, içerik dağıtımı aracılığıyla yapılan takipten korur.",
"description": "Extension description."
},
"disableProtectionTitle":{
"message":"Bu sitede korumayı devre dışı bırak",
"description":"Disable protection title."
"disableProtectionTitle": {
"message": "Bu sitede korumayı devre dışı bırak",
"description": "Disable protection title."
},
"enableProtectionTitle":{
"message":"Korumayı etkinleştir",
"description":"Enable protection title."
"enableProtectionTitle": {
"message": "Korumayı etkinleştir",
"description": "Enable protection title."
},
"amountInjectedTitle":{
"message":"Yerel olarak eklenen kaynaklar için sayaç",
"description":"Amount injected title."
"amountInjectedTitle": {
"message": "Yerel olarak eklenen kaynaklar için sayaç",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription":{
"message":"Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak eklemelerinin miktarı.",
"description":"Amount injected description."
"amountInjectedDescription": {
"message": "Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak eklemelerinin miktarı.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle":{
"message":"Seçenekler",
"description":"Options title."
"optionsTitle": {
"message": "Seçenekler",
"description": "Options title."
},
"showIconBadgeTitle":{
"message":"Simgede enjeksiyon sayaçlarını göster",
"description":"Show icon badge title."
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Simgede enjeksiyon sayaçlarını göster",
"description": "Show icon badge title."
},
"showIconBadgeDescription":{
"message":"Enjekte edilen kaynakların sayısını uzantı simgesinde gösterin.",
"description":"Show icon badge description."
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Enjekte edilen kaynakların sayısını uzantı simgesinde gösterin.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle":{
"message":"Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle",
"description":"Block requests for missing resources title."
"blockMissingTitle": {
"message": "Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription":{
"message":"İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.",
"description":"Block requests for missing resources description."
"blockMissingDescription": {
"message": "İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle":{
"message":"Bağlantı önalımını devre dışı bırak",
"description":"Disable prefetch title."
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Bağlantı önalımını devre dışı bırak",
"description": "Disable prefetch title."
},
"disablePrefetchDescription":{
"message":"İzin verilmeyen isteklerin dağıtım ağlarına sızmasını engelleyin.",
"description":"Disable prefetch description."
"disablePrefetchDescription": {
"message": "İzin verilmeyen isteklerin dağıtım ağlarına sızmasını engelleyin.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle":{
"message":"Meta verilerini izin verilen isteklerden ayır",
"description":"Strip metadata title."
"stripMetadataTitle": {
"message": "Meta verilerini izin verilen isteklerden ayır",
"description": "Strip metadata title."
},
"stripMetadataDescription":{
"message":zin verilen CDN isteklerine duyarlı verileri gelişmiş gizlilik için silin.",
"description":"Strip metadata description."
"stripMetadataDescription": {
"message": leri düzey gizlilik için, izin verilen CDN isteklerinden hassas verileri sil.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle":{
"message":"Alanları denetimlerden hariç tut",
"description":"Whitelisted domains title."
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Alanları denetimlerden hariç tut",
"description": "Whitelisted domains title."
},
"whitelistedDomainsDescription":{
"message":"Beyaz listeye eklemek için alan adlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description":"Whitelisted domains description."
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Beyaz listeye eklemek için alan adlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description": "Whitelisted domains description."
},
"advancedLabel":{
"message":"Gelişmiş",
"description":"Advanced label."
"advancedLabel": {
"message": "Gelişmiş",
"description": "Advanced label."
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment