Microsoft has acquired GitHub. Decentraleyes has left GitHub. Welcome to its new home!

To participate, please register, or sign in with an existing GitLab.com, Bitbucket, or GitHub account.

Past contributions on GitHub? Be sure to reclaim your Comments, Issues, and Pull Requests.

Add support for Icelandic

parent dfbe433f
{
"extensionDescription": {
"message": "Verndar þig gegn eftirliti frá \"ókeypis\" miðlægum efnisveitum.",
"description": "Extension description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Loka á beiðnir vegna tilfanga sem vantar",
"description": "Block requests for missing resources title."
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Hætta við veiddar beiðnir ef umbeðið tilfang er ekki til staðar á tölvunni.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"domainWhitelistTitle": {
"message": "Undanskilja lén frá athugun",
"description": "Domain whitelist title."
},
"domainWhitelistDescription": {
"message": "Settu inn lén til að skrá þau á lista yfir leyfð lén. Aðgreindu færslur með semíkommum (;).",
"description": "Domain whitelist description."
},
"amountInjectedTitle": {
"message": "Fjöldi staðvært inspýttra tilfanga",
"description": "Amount injected title."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Fjöldi tilfanga frá miðlægum efnisveitum sem skipt hefur verið út síðan viðbótin var sett upp.",
"description": "Amount injected description."
}
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment